Sensor Logo 01

Gázolaj tartályok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Gázolaj tartályok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Gázolaj tartályok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Gázolaj tartályok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

ÁSZF

I. A SZÁLLÍTÓ, Szolgáltató:

1. A veszelyesanyagtarolo.hu online áruházat a Sensor Technik Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató, Szállító").
2. A Szolgáltató, Szállító cégneve: Sensor Technik Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató).
3. A Szolgáltató, Szállító székhelye: 1149 Budapest, Egressy út 27-29.
4. A Szolgáltató, Szállító postai címe: 1149 Budapest, Egressy út 27-29.
5. A Szolgáltató, Szállító irodája: 1047 Budapest, Attila utca 12-18. 

6. A Szállító elérhetősége: +36 30 527 7602 / +36 20 770 9808

7. A Szállító adószáma: 14159073-2-42

8 A Szállító cégjegyzékszáma: 01 09 918901

9. A Szállító bankszámlaszáma: HU93 1040 1000 5052 7087 8455 1005

10. A Szállító alapításának dátuma: 2007. 11. 25.

II. VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

2.1. A Sensor Technik Kft. által üzemeltetett uzemanyagvedelem.hu weboldal kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül a veszelyesanyagtarolo.hu webcímen lehetséges a megrendelések, ajánlatkérések leadása. A Szolgáltató nem fogad el olyan megrendeléseket, amelyek  telefonon, levélben, faxon érkeznek. A felhasználók tájékoztatása a Szolgáltató részéről szintén elektronikus formában történik.

A veszelyesanyagtarolo.hu nem webshop! Ezért itt vásárolni nem lehetséges. Az árak minden esetben tájékoztató jellegűek. A weboldal kapcsolati űrlapján keresztül leadott megrendelés nem minősül automatikusan vásárlásnak. A kapcsolati oldalon leadott megrendelésre a Szállító árajánlatot küld, annak írásbeli visszaigazolása alapján jöhet létre a vásárlás.

Az veszélyes anyag tároló weboldalon nem csak az a felhasználó vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, de vásárlás előtt elfogadja jelen üzletszabályzatot, és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi. Miután a felhasználó a írásban megrendeli a terméket, vagy a elküldöm gombra kattintva véglegesíti megrendelését, a Szolgáltató, Szállító a megrendeléstől számított 72 órán belül visszaigazolást küld a felhasználónak, Megrendelőnek. Az írásbeli visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megrendelés adatait (a Vásárló adatait, a rendelt termék pontos nevét és darabszámát, a rendelés értékét, a választott fizetési módot, a választott szállítási vagy átvételi módot). Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg a felhasználónak, az elállhat a vásárlástól.

A Megrendelő megrendeléskor elektronikus formában megadott adatait módosíthatja, új számlázási címet adhat meg. A megrendelés elektronikus úton jön létre, de a Felek aláírt szerződésnek minősítik melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan a Szállítónál hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. 

 

A veszelyesanyagtarolo.hu weboldalon az árak forintban értendők, az Áfát nem tartalmazzák. Megrendelés esetén az ÁFA mértéke 27%.

2.2. A megrendelt termékek pontos, rögzített határidőn belül történő leszállítása érdekében a Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt. A Szolgáltató a weboldalon igyekszik a lehető legpontosabb információkat
nyújtani, folyamatosan frissíteni a készletinformációkat. Amennyiben a megrendelt termék mégsem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről a lehető leghamarabb tájékoztatást küld a felhasználónak. Ha a vásárló
már kifizette a rendelkezésre mégsem álló terméket, a Szolgáltató a tájékoztatást követő 60 munkanapon belül maradéktalanul visszautalja az előre kifizetett ellenértéket. A rendelkezésre nem álló termék ellenértékének visszautalásáért a Vásárlót nem terheli semmilyen többletköltség.

III. ELÁLLÁSI JOG:

3.1. A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a vásárló a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó
egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A Vásárló a termék visszaküldése után kérheti a Szolgáltatótól az általa kifizetett összeg visszatérítését.


3.1.1. A termék kézhez vétele a személyes átvétel esetében a termék átvételének időpontja, házhoz szállítás esetén a termék futártól való átvételének időpontja. Az elállási határidő a termék kézhez vételét
követő napon kezdődik. A kézhez vétel időpontját a Vásárló a személyes átvétel esetén blokkal, házhoz szállítás esetén a futártól kapott nyugtával köteles igazolni. A személyes átvétel nem zárja ki az
interneten rendelt termékek esetében az elállási jog gyakorlását.


3.1.2. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (1149 Budapest, Egressy út 27-29.). A Szolgáltató a termék visszaérkezését követő 14
napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Ha a vevő a teljes megrendeléstől eláll, a Szolgáltató a visszaküldés szállításának költségeit nem téríti vissza. A rendeléstől való elállás
esetén a Vásárlót így kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.


3.1.3. A termék árának visszaküldéséhez olyan fizetési módot használunk, amit a Vásárló is választott megrendelése során. Ez alól kivételt képezhet, ha a Vásárló más fizetési módot kér, illetve más fizetési
mód alkalmazásához kifejezett beleegyezését adta. Az összeg visszatérítésekor a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli, más fizetési mód választása esetén sem.


3.1.4. Olyan termékek átvételére nincs lehetőségünk, amit a Vásárló elállási jogával élve, de utánvéttel küld vissza.


3.1.5. A Vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl.
fotókönyv);
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.


3.1.6. A visszaküldött áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését a Szolgáltató követelheti a Vásárlótól. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vásárlót terhelik.


3.2. A Vásárló jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. A Vásárló ez esetben is kérheti az általa kifizetett összeg visszatérítését. Ebben az esetben a
Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

IV. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

4.1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

A megrendelt termék(ek) hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján szavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Bármilyen probléma
esetén kérjük, először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).
A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vásárló kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül
közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének
a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

4.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG
Kellékszavatosság helyett a Vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását)
igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

4.3. JÓTÁLLÁS
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve,
ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási
igényét a Vásárló a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített
csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés
esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vásárlót a
kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

Kérjük a számlát őrizze meg, mivel a jótállást csak a számla megléte esetében tudjuk teljesíteni a megvásárolt termék(ek)re, ha az tartozékokkal együtt, hiánytalanul és eredeti csomagolásában jut vissza
hozzánk.

V. KÉPEK/FELELŐSSÉG

Az Internetes oldalunkon található esetleges téves rendelési szám és ármegjelölésért felelősséget nem vállalunk.
Az oldalainkon található képek mintának tekintendők, az eltérésekért semmilyen felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. Az esetlegesen
előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

VI. FIZETÉSI MÓDOK

- Banki előreutalás (Bankszámlaszám: HU93 1040 1000 5052 7087 8455 1005, címzett: Sensor Technik Kft.)


VII. ÁRUÁTVÉTELI MÓDOK


Az Üzemanyagvédelem Webáruházban vásárolt termékek házhoz szállítása postai csomagküldő futárszolgálat útján történik.

A becsomagolt termékeket a csomagküldő szolgálat útján küldjük el. A feladott csomagok várható kézbesítési ideje 1-3 munkanap és általában 10 - 16 óra között történik.

VIII. SZERZŐI JOG/FELELŐSSÉG

Az Internet műszaki jellemzőit tekintve nem garantálható az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége. Szintén nem vállalunk garanciát a jelen honlapnak, valamint annak tartalmának elérhetőségére és működésére vonatkozólag.
A jelen honlap adatainak és információinak felhasználásából vagy nem elérhetőségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károk tekintetében, függetlenül azok okától, a felelősséget kizárjuk, amennyiben az
jogilag megengedhető.
A Sensor Technik Kft. nem felelős az esetleges károkért a Vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.
A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. Az itt szereplő információk csak személyes felhasználásra szolgálnak.
Minden ezen túlmenő felhasználás, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra - részben vagy átdolgozott formában is - a www.uzemanyagvedelem.hu Webáruház beleegyezése nélkül tilos.

IX. ADATVÉDELEM

A www.uzemanyagvedelem.hu online Webáruház a regisztráció során a Vásárló által megadott adatokat a hatályos jogszabályokat és adatvédelmi irányelveket figyelembe véve kezeli és biztonsággal tárolja. Ezen adatokat harmadik fél számára nem adja ki és nem használja fel kéretlen reklám célokra. A Vásárló bejelentkezése után bármikor E-mailben kérheti személyes adatainak törlését adatbázisunkból, illetve
felhasználói felületén is módosíthatja azokat. Kérjük kezelje megfelelő biztonsággal regisztrációs adatait a visszaélések és kellemetlenségek elkerülése érdekében - ennek estleges elmulasztásából származó
minden felelősség a Vásárlót terheli.
A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-

X. EGYÉB

10.1. Az üzemeltető szabadon módosíthatja a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a
weblapon.

10.2. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, másodlagos vagy ártó szándékot tanúsít, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vásárló regisztrációját, vásárlását és a site további látogatásától eltilthatja.

10.3. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

10.4. A felhasználó a hírlevelek küldéséhez való önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg
egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

10.5. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a
közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

10.6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, illetve a +36 30 527 7602-es telefonszámon (munkanapokon 08:00-17:00 között, illetve a honlapon jelzett időpontban).

10.7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban az ügyfélszolgálaton keresztül, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.